The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 637 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Spor af segl.

6.8.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse
Udskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission / angaaende Slottets samt det nye / Raad og Domhuses Opførelse / i / Kiøbenhavn

Abstract

Thorvaldsen acknowledges receipt of the advance payment for the works for Christiansborg Palace and the town Hall and courthouse in Copenhagen. He is delighted to begin the work.

See Original [Translation]

Rom d: 6d August 1807

Underdanigst Pro Memoria

I Følge Den Høye Commissions megen ærede Skrivelse af 16d May d.A. har jeg gjennem Banqve Comptoiret i Altona ved vor Consul Ulrich i Livorno faaet udbetalt den ved Hr Professor Hansen forlangte 1000 Scudi med Hensyn til at jeg saa snart som mulig kunde begiønde de Arbejder som den Høye Commission haver værdiget mig.
Disse Arbejder begiønder jeg med stor Fornøelse. Thi Taknemlighed mod mit Fædreneland haver ladet mig stedse ønske Lejlighed til at bevidne samme, og hvad kunde jeg da som Konstner hellerre ønske: end at bidrage til det Kongelige Slots Prydelse; Det vil derfor være mit Formaal og mit Ønske at disse forlangte Arbejder skal kunde vidne om at jeg elsker mit Fædreneland og Konsten. Jeg anbefaler mig med dybest ærbødighed den Høye Kongelige Commissions

Underdanigste Tiener
B. Thorvaldsen

Archival Reference
m28, nr. 3
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Det kongelige bankkontor, Altona · C.F. Hansen · J.C. Ulrich
Last updated 14.10.2015 Print