The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 636 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

31.7.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sig.re / Sigre Alberto thorvaldsen / Professore ne ll’ accademia delle belle / arti a Copenhagen Scultore Danese / raccomandata al Café / Tedesco Strada Condotta / a Roma.

Abstract

Schubart beder indtrængende Thorvaldsen om at komme til Montenero, Firenze og Carrara.

See Original

Montenero d: 31e Juli 1807

Siden Deres elskværdige Brev af 6e Juni har jeg ingen directe Efterretninger havt fra Rom min gode og kjere Thorwaldsen. Lund og andre af vore fælles Venner have givet mig den glade Tidende at De i September vil komme med Hr Wahl til Montenero. Jeg stoeler derpaa og fryder mig i forvejen derpaa, fordi mit Hierte gaaer dette lykkelige Øyeblik i Møde med en ubeskrivelig Fornøyelse. Vi have foresadt os at rejse til Florenz, derfra til Valombrone og saa til Pistoya, Lucca og Carara. Lund og Eberlein følge med, og vi smigre os med den søde Tanke at vor Ven Thorwaldsen vil gjøre med os denne interessante Rejse, som jeg haaber ikke at ville blive unyttig for Konsten; thi mange skjønne Sager vil vi see paa den Fart. Vi give Dem og Herr Wahl rendez Vous, den 2de September i Florenz. Mangler begge mine Venner og Landsmænd Penge, saa skal de faae dem, og hvad Venskabs Haand tilbyder Dem, kand det venskabelige Hjerte ikke afslaae. Paa Mandag skriver jeg Herre Wahl til, og sender ham 40 Scudi til Deres begge Rejse fra Rom til Florenz. Jeg veed ikke om det er tilstrækkeligt; mens i det mindste er det en god Hjelp –

De kan ikke afslaae min Begjæring, ellers bliver min Kone og jeg vreed paa Dem. Lund og Eberlein har tilbragt 3 Uger paa Montenero og de syntes at være meget veltilfreds med vor lille landlige Hytte. De ere rejste til Florenz for der at studere. De følge med os til Carara, og siden tilbringe de en Maaned i Montenero førend de vende tilbage til Rom.
Jeg synes at De kan og maae følge samme Plan. Hvis De elsker os, maae De følge den. Min Kone er saa vel som hun i mange Aar ikke har været. Ernesto Matthæi er hos os. Han beder saa meget flittig at hilse den gode Thorwaldsen. Fra hans Broder har jeg Efterretninger fra Trieste hvor han lykkelig var ankommen og strax rejst videre til Wien.

Lund har været her meget flittig, og Eberlein har malet deylige Landskaber. Matthæi beskjæftiger sig fra Morgen til Aften, og er ret brav.

Nu lev vel og kom til Florenz den 2de September. Jeg beder Dem derom. Jeg besvær[g]er Dem Amen!

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B[aron] de Schubart

General Comment

Trods de meget insisterende opfordringer til at komme til Montenero og Firenze i september, som dette brev rummer, valgte Thorvaldsen at blive i Rom og foretog i stedet en mindre tur i Roms omegn i september 1807.

Archival Reference
m2 1807, nr. 13
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 89.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Montenero
Persons
Johan Christian Eberlein · J.L. Lund · Ernst Gottlob Matthäi · Friedrich Matthäi · Jacqueline Schubart · Johan Georg Wahl
Last updated 18.01.2016 Print