The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 635 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm Friedrich Gmelin [+]

Sender’s Location

Rom

25.7.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Gmelin has asked the publisher Domenico Artaria to send three of his engravings after Lorrain to Countess Moltke at Nütschau.

See Original

d 25 July 1807 hat Hr. Domenico Artaria in Mannheim auf meine Order u. auf Verlangen der Hr der Frau Gräfin von Mol[t]ke 2. Tempio di Venere u. 1. Molino nach Co nach Nü[t]schau im Holsteiniches abgeschibt. 2 Zechi das Stück Subscrip=Preis, Zahlung 6 Zecchini.

General Comment

Denne meddelelse, skrevet med Gmelins hånd, er en besked om, at han via forlæggeren Domenico Artaria i Mannheim har ladet i alt tre eksemplarer af de to nævnte stik sende til grevinde Marie Christine Moltke på godset Nütschau. Man må forestille sig, at grevinden har bedt Thorvaldsen skaffe dem – måske fordi hun havde set dem hos ham, idet han havde begge stik i sin samling – og at Thorvaldsen da har ladet bestillingen gå videre til kunstneren bag dem. Gmelin modtog først betaling gennem Thorvaldsen tre år senere, se regning af 30.12.1810.

Archival Reference
gmIV, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Note, short message · Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Collection of Graphic Arts
Persons
Domenico (II) Artaria
Works
Last updated 02.08.2016 Print