The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 634 of 10246
Sender Date Recipient
J.C. Ulrich [+]

Sender’s Location

Livorno

20.7.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsr. B. Thorwaldsen / Rome

Abstract

J.C. Ulrich genfremsender sit brev af 15.6.1807 og beder Thorvaldsen kvittere for modtagelsen af 1000 scudi.

See Original

Livorno 15 Juny 1807.

Rom

Hr. B. Thorwaldsen.

Her indslutted vil De finde et Brev for Dem fra det kongl: Bank=Comtoir i Altona, som paadrager mig at remettere Dem 1000 Scudi, hvorimod De erholder herved to Vexler, nemlig:
Sdi 709.16 eff: paa Anto. Terribilini og –
Sdi 290.84 –”––”– Girolo. Del Moro. –
Sdi 1000. – effectif tilsammen, hvoraf De behager at besørge Indecisseringen og underrette mig om Deres rigtig Modtagelse, samt at have den Godhed at sende mig strax tilbage de to herved følgende Bevise fra Dem underskreven, thi jeg bruger dem for ovenmældt Bank-Comtoir. –

Erbødigst Tiæner

Min Herr Livo. d: 20 July 1807

Dette som foregaaer er Afskriften af mit Brev af d: 15: for: Maand. hvormed jeg remitterte Dem Scudi 1000 paa Ordre og for Regning af deHr. Directoren af det Kongl: Bank=Comtoir i Altona. –Det forundrer mig meget at De endnu ikke har svaret mig, for at mælde mig den rigtig Modtagelse af de 1000 Scudi og sende mig de 2 underskrevne Bevise tilbage. Jeg tvivler ikke at mit Brev kom Dem rigtig til hænde, alligevel finder De indslutted Duplicaterne af ovennævnte 2 Rimisser, for at bruge dem i Nøds Faldet. –
Jeg beder Dem at skrive mig til med Omgangen af Posten og i denne Ventning hilser jeg Dem venskabelig –

Je.[an]C[hristo]ph.[e] Ulrich

General Comment

Dette brev handler om det forskud på 1000 scudi, som Thorvaldsen modtog fra Slotsbygningskommissionen for at påbegynde de værker, han havde fået bestilling på til Christiansborg Slot og Råd- og Domhuset i København.
Læs mere herom i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.


Som det fremgår, er første del af dette brev Ulrichs kopi af sit tidligere brev af 15.6.1807.

Archival Reference
m2 1807, nr. 11b
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Loans and Bills of Exchange · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Det kongelige bankkontor, Altona
Last updated 26.11.2014 Print