31.7.1807

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sig.re / Sigre Alberto thorvaldsen / Professore ne ll’ accademia delle belle / arti a Copenhagen Scultore Danese / raccomandata al Café / Tedesco Strada Condotta / a Roma.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Schubart urges Thorvaldsen to come to Montenero, Florence and Carrara.

Document

MonteneroI d: 31e Juli 1807

Siden Deres elskværdige Brev af 6e JuniII har jeg ingen directe Efterretninger havt fra Rom min gode og kjere Thorwaldsen. LundIII og andre af vore fælles Venner have givet mig den glade Tidende at De i September vil komme med Hr WahlIV til MonteneroV. Jeg stoeler derpaa og fryder mig i forvejen derpaa, fordi mit Hierte gaaer dette lykkelige Øyeblik i Møde med en ubeskrivelig Fornøyelse. Vi have foresadt os at rejse til Florenz, derfra til Valombrone og saa til Pistoya, Lucca og Carara. Lund og EberleinVI følge med, og vi smigre os med den søde Tanke at vor Ven Thorwaldsen vil gjøre med os denne interessante Rejse, som jeg haaber ikke at ville blive unyttig for Konsten; thi mange skjønne Sager vil vi see paa den Fart. Vi give Dem og Herr Wahl rendez VousVII, den 2de September i Florenz. Mangler begge mine Venner og Landsmænd PengeVIII, saa skal de faae dem, og hvad Venskabs Haand tilbyder Dem, kand det venskabelige Hjerte ikke afslaae. Paa Mandag skriver jeg Herre Wahl til, og sender ham 40 Scudi til Deres begge Rejse fra Rom til Florenz. Jeg veed ikke om det er tilstrækkeligt; mens i det mindste er det en god Hjelp –

De kan ikke afslaae min Begjæring, ellers bliver min KoneIX og jeg vreed paa Dem. Lund og Eberlein har tilbragt 3 Uger paa Montenero og de syntes at være meget veltilfreds med vor lille landlige Hytte. De ere rejste til Florenz for der at studere. De følge med os til Carara, og siden tilbringe de en Maaned i Montenero førend de vende tilbage til Rom.
Jeg synes at De kan og maae følge samme Plan. Hvis De elsker os, maae De følge den. Min Kone er saa vel som hun i mange Aar ikke har været. Ernesto MatthæiX er hos os. Han beder saa meget flittig at hilse den gode Thorwaldsen. Fra hans BroderXI har jeg Efterretninger fra Trieste hvor han lykkelig var ankommen og strax rejst videre til Wien.

Lund har været her meget flittig, og Eberlein har malet deylige Landskaber. Matthæi beskjæftiger sig fra Morgen til Aften, og er ret brav.

Nu lev vel og kom til Florenz den 2de September. Jeg beder Dem derom. Jeg besvær[g]er Dem Amen!

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B[aron] de Schubart

General Comment

Trods de meget insisterende opfordringer til at komme til Montenero og Firenze i september, som dette brev rummer, valgte Thorvaldsen at blive i Rom og foretog i stedet en mindre tur i Roms omegn i september 1807.

Archival Reference

m2 1807, nr. 13

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 89.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. familien Schubarts sommersted Montenero, ca. 7 km syd for Livorno.

 2. Thorvaldsen brev af 6.6.1807.

 3. Den danske maler J. L. Lund..

 4. Dvs. den danske maler Johan Georg Wahl.

 5. Schubart havde i sine tidligere breve fra samme år – 9.3.1807 og 5.6.1807 – inviteret Thorvaldsen på et sommerophold på Montenero. Thorvaldsen havde 6.6.1807 takket nej med henvisning til sit arbejde. Det blev heller ikke til noget med et besøg i september 1807.

 6. Dvs. den tyske maler Johan Christian Eberlein.

 7. Som nævnt rejste Thorvaldsen ikke til Firenze i september 1807. Han foretrak på dette tidspunkt et kortere ophold på landet i nærheden af Rom

 8. Spørgsmålet er, om Schubart kunne opfylde dette løfte. Han skyldte i forvejen Thorvaldsen en del penge, som han havde problemer med at tilbagebetale.
  Se mere herom i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.

 9. Dvs. Jacqueline Schubart.

 10. Dvs. den tyske billedhugger Ernst Gottlob Matthäi.

 11. Dvs. den tyske maler Friedrich Matthäi.

Last updated 18.01.2016