Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5483 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk, muligvis af en antik gemme fra Thorvaldsens samling.
Poststempler: ROMA og Stato P[ontifi]cio og ST POST 12 März N.4U

26.2.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.C. Dahl [+]

Modtagersted

Dresden

Modtagerinfo

Tilskrift: Her Professor Dahl
Udskrift: Dem Herrn / Herrn Professor Dahl / in / Dresden / Germania
Påskrift: Erhalten dresden d. 12. Märtz 1831 / Dahl.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Rom d: 26e Februari 1831

Med uendelig megen Glæde modtog jeg det skiønne Malerie, som De godhedsfuld har oversendt mig og som paa en saa behagelig Maade minder mig om min Fødebye. Det udgiør i dette Øjeblik en Prydelse for mit Huus og sees dagligen af Roms Kunstnere med den Beundring, som et Product af Dem, min Ven! lader formode.

Jeg var stedse bekymret over de Sorger der tryggede Dem i de senere Aar. De vil saaledes kunde forestille Dem, med hvilken Tilfredshed jeg giennemlæste Deres Brev hvori De underretter mig om Deres senere Familieforbindelse, til hvilken jeg beder, at De ville modtage min Lykønskning.

Idet jeg paa det hierteligste takker Dem for Deres skiønne Gave, hentegner jeg mig med udmærket Høiagtelse

Deres hengivne Ven
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et næsten enslydende udkast til dette brev.

Arkivplacering
m28, nr. 152
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, kunstværker
Værker
Sidst opdateret 27.04.2016 Print