Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5487 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

26.2.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

J.C. Dahl [+]

Modtagersted

Dresden

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Rom, d. 26. Februari 1831.

Med uendelig megen Glæde modtog jeg det skiønne Materie, som De godhedsfuld har oversendt mig og som paa en saa behagelig Maade minder mig om min Fodebye.
Det udgiør i dette Øieblick en Prydelse for mit Huus og seer dagligen af Roms Kunstnere med den Beundring, som et Product af Dem, min Ven! lader formode.
Jeg var stedse bekymret over de Sorger der tryggede Dem i de senere Aar. De vil saaledes kunde forestille Dem, med hvilken Tilfredshed jeg giennemlæste Deres Brev hvori De underretter mig om Deres senere Familie forbindelse, til hvilken jeg beder, at De ville modtage min Lykønskning.
Idet jeg paa det hierteligste takker Dem for Deres skiønne Gave, hentegner jeg mig med udmerket Høiagtelse

Deres hengivne Ven
Albert Thorvaldsen.

Hr Professor Dahl
Dresden

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev.

Arkivplacering
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 1981–A.375.
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, kunstværker
Værker
Sidst opdateret 27.04.2016 Print