The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5487 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

26.2.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

J.C. Dahl [+]

Recipient’s Location

Dresden

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Rom, d. 26. Februari 1831.

Med uendelig megen Glæde modtog jeg det skiønne Materie, som De godhedsfuld har oversendt mig og som paa en saa behagelig Maade minder mig om min Fodebye.
Det udgiør i dette Øieblick en Prydelse for mit Huus og seer dagligen af Roms Kunstnere med den Beundring, som et Product af Dem, min Ven! lader formode.
Jeg var stedse bekymret over de Sorger der tryggede Dem i de senere Aar. De vil saaledes kunde forestille Dem, med hvilken Tilfredshed jeg giennemlæste Deres Brev hvori De underretter mig om Deres senere Familie forbindelse, til hvilken jeg beder, at De ville modtage min Lykønskning.
Idet jeg paa det hierteligste takker Dem for Deres skiønne Gave, hentegner jeg mig med udmerket Høiagtelse

Deres hengivne Ven
Albert Thorvaldsen.

Hr Professor Dahl
Dresden

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev.

Archival Reference
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 1981–A.375.
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Artworks
Works
Last updated 27.04.2016 Print