The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5483 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk, muligvis af en antik gemme fra Thorvaldsens samling.
Poststempler: ROMA og Stato P[ontifi]cio og ST POST 12 März N.4U

26.2.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.C. Dahl [+]

Recipient’s Location

Dresden

Information on recipient

Tilskrift: Her Professor Dahl
Udskrift: Dem Herrn / Herrn Professor Dahl / in / Dresden / Germania
Påskrift: Erhalten dresden d. 12. Märtz 1831 / Dahl.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Rom d: 26e Februari 1831

Med uendelig megen Glæde modtog jeg det skiønne Malerie, som De godhedsfuld har oversendt mig og som paa en saa behagelig Maade minder mig om min Fødebye. Det udgiør i dette Øjeblik en Prydelse for mit Huus og sees dagligen af Roms Kunstnere med den Beundring, som et Product af Dem, min Ven! lader formode.

Jeg var stedse bekymret over de Sorger der tryggede Dem i de senere Aar. De vil saaledes kunde forestille Dem, med hvilken Tilfredshed jeg giennemlæste Deres Brev hvori De underretter mig om Deres senere Familieforbindelse, til hvilken jeg beder, at De ville modtage min Lykønskning.

Idet jeg paa det hierteligste takker Dem for Deres skiønne Gave, hentegner jeg mig med udmærket Høiagtelse

Deres hengivne Ven
Albert Thorvaldsen

General Comment

Der findes et næsten enslydende udkast til dette brev.

Archival Reference
m28, nr. 152
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Artworks
Works
Last updated 27.04.2016 Print