26.2.1831

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk, muligvis af en antik gemme fra Thorvaldsens samling.
Poststempler: ROMA og Stato P[ontifi]cio og ST POST 12 März N.4U

Modtager

J.C. Dahl

Modtagersted

Dresden

Modtagerinfo

Tilskrift: Her Professor Dahl
Udskrift: Dem Herrn / Herrn Professor Dahl / in / Dresden / Germania
Påskrift: Erhalten dresden d. 12. Märtz 1831 / Dahl.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d: 26e Februari 1831

Med uendelig megen Glæde modtog jeg det skiønne MalerieI, som De godhedsfuld har oversendt mig og som paa en saa behagelig Maade minder mig om min Fødebye. Det udgiør i dette Øjeblik en Prydelse for mit Huus og sees dagligen af Roms Kunstnere med den Beundring, som et Product af Dem, min Ven! lader formode.

Jeg var stedse bekymret over de Sorger der tryggede Dem i de senere Aar. De vil saaledes kunde forestille Dem, med hvilken Tilfredshed jeg giennemlæste Deres Brev hvori De underretter mig om Deres senere Familieforbindelse, til hvilken jeg beder, at De ville modtage min Lykønskning.

Idet jeg paa det hierteligste takker Dem for Deres skiønne Gave, hentegner jeg mig med udmærket Høiagtelse

Deres hengivne Ven
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, February 26th 1831

With extreme pleasure did I receive the beautiful painting, which you kindly have sent me and which in a nice way reminds me of my native town. At this moment it is an adornment in my house and is seen daily by the artists of Rome with the admiration which a product by you may expect, my friend!

I was constantly worried at the troubles oppressing you during recent years. So you can imagine with what satisfaction I read your letter in which you inform me of your late family connection, for which I beg you to receive my congratulations.

Most cordially thanking you for your beautiful present I respectfully sign myself

Your affectionate friend,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes et næsten enslydende udkast til dette brev.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 152

Emneord

Værker

B187 Indsejlingen til København, 1830, inv.nr. B187

Kommentarer

  1. Der er tale om Dahls Indsejlingen til København, 1830, B187, som Thorvaldsen modtog som tak for sin portrætbuste af den norske maler, A229.

Sidst opdateret 27.04.2016