No. 4154 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Høie Commissions for / Christiansborg Slots opbygning
Ingen udskrift.

Resumé

Andet udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af d 22 Novb: f.a; har jeg med fornøielse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at udsende til Foraaret en Fregat til Middelhavet, for i Livorno at afhente de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke.

Jeg skal benytte denne skiønne Læilighed saa got som mulig, de færdige Arbeider som kan afsendes fra Rom, ere følgende nemlig til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor bestemte til Thron Gemakket; Deres K Høiheder Prins Christian og hans Gemalindes Buster i Marmor. Til Frue Kirke de tolv Apostler Christus og de tolv Apostler i Gibs. En Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg maa bede om Tilladelse at maatte tilføie med denne Lelighed. Disse benævnte Arbeider kan være enpakkede og færdige til Afsendelse herfra Rom, om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse Den Høie Commissions

underdanigste Tiener

Generel kommentar

Dette er andet udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér.

Arkivplacering
m28, nr. 119
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 11.11.2016 Print