4.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Høie Commissions for / Christiansborg Slots opbygning
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Resumé

Andet udkast til brev af 4.2.1827.

Dokument

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af d 22 Novb: f.a; har jeg med fornøielse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at udsende til Foraaret en Fregat til Middelhavet, for i Livorno at afhente de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke.

Jeg skal benytte denne skiønne Læilighed saa got som mulig, de færdige Arbeider som kan afsendes fra Rom, ere følgende nemlig til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor bestemte til Thron Gemakket; Deres K Høiheder Prins Christian og hans Gemalindes Buster i Marmor. Til Frue Kirke de tolv Apostler Christus og de tolv Apostler i Gibs. En Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg maa bede om Tilladelse at maatte tilføie med denne Lelighed. Disse benævnte Arbeider kan være enpakkede og færdige til Afsendelse herfra Rom, om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse Den Høie Commissions

underdanigste Tiener

Oversættelse af dokument

I have received with pleasure the high Commission’s favour of November 22nd last year, as from this I see that His Majesty has been graciously pleased in spring to send a frigat to the Mediterranean to fetch at Leghorn the works made by me for Christiansborg Palace and for the Church of Our Lady.

I shall make as good use as possible of this perfect opportunity, the finished works which can be sent from Rome are the following, namely for Christiansborg Palace the two Caryatids in marble intended for the throne chamber; the Royal Highnesses Prince Christian’s and wife’s busts in marble. For the Church of Our Lady the twelve Apostles Christ and the twelve Apostles in plaster. A baptismal font in marble for a church in Iceland, which I must ask permission to add on this occasion. The mentioned works may be packed up and be ready to be sent here from Rome in two months.
I remain truly and respectfully the high Commission’s

Most humble servant


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er andet udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 119

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Sidst opdateret 11.11.2016