Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5778 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ernst Meyer [+]

Afsendersted

Rom

5.3.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Meyer kvitterer for, at Thorvaldsen, på Frederik (7.)’s vegne, har betalt for et maleri.

Se original

Daß ich Enderunterzeichnete von Herrn Etatsrath Thorwaldsen den Rest von 100 Scudi für das Bild für S König Hohe den Prinzen Fridrich erhalten bezeugt hiemit

Rom d 5t Marz 1832 Ernst Meyer.
Generel kommentar

Denne kvittering hører sammen med fire andre kvitteringer, der alle har forbindelse til de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828. Især hører denne kvittering sammen med forskuddet for samme maleri, som Meyer kvitterer for tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens arkiv 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Arkivplacering
m26 II, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 7.s kunstindkøb i Rom 1828 · Indkøb af malerier for andre · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Frederik 7.
Sidst opdateret 27.06.2016 Print