5.3.1832

Afsender

Ernst Meyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Meyer kvitterer for, at Thorvaldsen, på Frederik (7.)’s vegne, har betalt for et maleri.

Dokument

Daß ich Enderunterzeichnete von Herrn EtatsrathI ThorwaldsenII den RestIII von 100 ScudiIV für das BildV für S König Hohe den Prinzen FridrichVI erhalten bezeugt hiemit

Rom d 5t Marz 1832 Ernst Meyer.

Generel kommentar

Denne kvittering hører sammen med fire andre kvitteringer, der alle har forbindelse til de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828. Især hører denne kvittering sammen med forskuddet for samme maleri, som Meyer kvitterer for tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens arkiv 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Arkivplacering

m26 II, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd.

  2. I egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Prins Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829.

  3. Med resten menes de sidste 100 af de i alt 200 scudi, som Meyer fik for sit maleri, jf. også kvittering af tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832 og Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829.

  4. Scudi, er flertal af den italienske møntenhed scudo. Scudo betyder ‘skjold’ på italiensk, og mønten kaldtes således, fordi den myndighed, der havde slået mønten, ofte satte sit våbenskjold på den. Se evt. referenceartiklen om møntenheder for mere herom.

  5. Maleriet er endnu ikke identificeret.

  6. Prins Frederik (7.) besøgte Rom sammen med Thorvaldsens ven Conrad Rantzau i foråret 1828, i perioden antagelig 26.3.-8.4.1828 og efter et ophold i Napoli igen fra den 8.5.-17.5.1828.

Sidst opdateret 27.06.2016