Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4534 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ernst Meyer [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er ikke dateret, men da den sidder på et større ark, hvor kvitteringerne er blevet påført i kronologisk rækkefølge, må det formodes, at den tidligst kan være skrevet den 4.7.1828, som er datoen for den foregående kvittering fra Theodor Rehbenitz. Desuden må den være før kvitteringen af 5.3.1832, hvor den resterende del af betalingen er modtaget.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Meyer kvitterer for, at Thorvaldsen, på Frederik (7.)’s vegne, har betalt forskuddet for et maleri.

Se original

Für die vom Herrn Etatsrath Thorwaldson empfangene 100 Skudo als Vorausbezahlung der Bestellung für Sr Königl Hoheit der Prinzen v Dannemark quitirt hiemit

E Meyer

Generel kommentar

Denne kvittering er den sidste af fire kvitteringer, der er placeret på samme ark. Alle fire kvitteringer har forbindelse med de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828.

Se også kvittering af 5.3.1832, hvor Meyer kvitterer for at have modtaget de resterende 100 scudi som betalign for maleriet, der p.t. ikke er identificeret.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Arkivplacering
gmI, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 7.s kunstindkøb i Rom 1828 · Indkøb af malerier for andre · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Frederik 7.
Sidst opdateret 27.06.2016 Print