The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4534 of 10246
Sender Date Recipient
Ernst Meyer [+]

Sender’s Location

Rom

Between 4.7.1828 and 5.3.1832 [+]

Dating based on

Kvitteringen er ikke dateret, men da den sidder på et større ark, hvor kvitteringerne er blevet påført i kronologisk rækkefølge, må det formodes, at den tidligst kan være skrevet den 4.7.1828, som er datoen for den foregående kvittering fra Theodor Rehbenitz. Desuden må den være før kvitteringen af 5.3.1832, hvor den resterende del af betalingen er modtaget.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Meyer’s receipt for a painting paid in advance by Thorvaldsen on behalf of Frederik 7.

See Original

Für die vom Herrn Etatsrath Thorwaldson empfangene 100 Skudo als Vorausbezahlung der Bestellung für Sr Königl Hoheit der Prinzen v Dannemark quitirt hiemit

E Meyer

General Comment

Denne kvittering er den sidste af fire kvitteringer, der er placeret på samme ark. Alle fire kvitteringer har forbindelse med de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828.

Se også kvittering af 5.3.1832, hvor Meyer kvitterer for at have modtaget de resterende 100 scudi som betalign for maleriet, der p.t. ikke er identificeret.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Archival Reference
gmI, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Frederik 7.s Purchases of Art in Rome, 1828 · Purchase of Paintings for Others · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Frederik 7.
Last updated 27.06.2016 Print