The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5778 of 10246
Sender Date Recipient
Ernst Meyer [+]

Sender’s Location

Rom

5.3.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Meyer kvitterer for, at Thorvaldsen, på Frederik (7.)’s vegne, har betalt for et maleri.

See Original

Daß ich Enderunterzeichnete von Herrn Etatsrath Thorwaldsen den Rest von 100 Scudi für das Bild für S König Hohe den Prinzen Fridrich erhalten bezeugt hiemit

Rom d 5t Marz 1832 Ernst Meyer.
General Comment

Denne kvittering hører sammen med fire andre kvitteringer, der alle har forbindelse til de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828. Især hører denne kvittering sammen med forskuddet for samme maleri, som Meyer kvitterer for tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens arkiv 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Archival Reference
m26 II, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Frederik 7.s Purchases of Art in Rome, 1828 · Purchase of Paintings for Others · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Frederik 7.
Last updated 27.06.2016 Print