Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 347 af 10246
Afsender Dato Modtager
Arnold Wallick [+]

Afsendersted

Sandsynligvis Rom

Antagelig april-juni 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Teatermaler Arnold Wallick opholdt sig i Rom 1803-1806. Det er jf. brevets indhold sandsynligt, at det er skrevet april-juni 1804, hvor Thorvaldsen var på rejse med den danske grev Moltke og dennes familie, som Thorvaldsen i brevet bedes hilse. Thorvaldsen fulgte Moltke både til Napoli og Firenze, se Thorvaldsen-kronologien.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Muligvis Napoli

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sculer Thorvaldsen.

Resumé

Arnold Wallick sender mange hilsener til Thorvaldsen fra Rom, samtidig beder han Thorvaldsen fortælle, om han har afskibet den af Poul Scheel bestilte buste af Mathias Saxtorph. Afslutningsvis sendes hilsener til grev Moltkes familie.

Se original

Jeg hilser Dem ret hiertelig, gode Thorvaldsen og bringer Dem ogsaa mange Hilsner fra Madame Uhden, som befinder sig vel og som jeg adskillige Gange har besøgt – Er det mueligt, saa lad mig vide, om De har sendt Professor Saxtorff’s Buste til Kiøbenhavn; Forvalter Sonin, ønskede at vide til hvilken Havn De havde besørget den, og beder meget om et Svar.
Lev vel, kiære Ven; hils den gode Grev Moltkes Familie baade fra Madame Angelica Kaufmann og mig, som ogsaa fra Konsul Wulffen.

Wallich.

Generel kommentar

Det vides ikke, hvortil brevet har været adresseret. Jf. dateringsdiskussionen, så er det mest sandsynlige, at brevet er fra 1804. Det er afsendt fra Rom enten til Napoli eller Firenze, hvortil Thorvaldsen i april-juni 1804 rejste i selskab med grev Moltkes familie.
I brevet omtales den buste af lægen Mathias Saxtorph, som var bestilt af den danske læge Poul Scheel, se evt. referenceartiklen Saxtorphs buste.

Arkivplacering
m26 I, nr. 100
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Saxtorphs buste · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Angelika Kauffmann · Adam Gottlob Detlef Moltke · Hans Christopher Sonnin · Anna Maria Uhden · Joh. Hein. Wulffen
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print