Antagelig april-juni 1804

Afsender

Arnold Wallick

Afsendersted

Sandsynligvis Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Muligvis Napoli

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sculer Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Teatermaler Arnold Wallick opholdt sig i Rom 1803-1806. Det er jf. brevets indhold sandsynligt, at det er skrevet april-juni 1804, hvor Thorvaldsen var på rejse med den danske grev Moltke og dennes familie, som Thorvaldsen i brevet bedes hilse. Thorvaldsen fulgte Moltke både til Napoli og Firenze, se Thorvaldsen-kronologien.

Resumé

Arnold Wallick sender mange hilsener til Thorvaldsen fra Rom, samtidig beder han Thorvaldsen fortælle, om han har afskibet den af Poul Scheel bestilte buste af Mathias Saxtorph. Afslutningsvis sendes hilsener til grev Moltkes familie.

Dokument

Jeg hilser Dem ret hiertelig, gode Thorvaldsen og bringer Dem ogsaa mange Hilsner fra Madame UhdenI, som befinder sig vel og som jeg adskillige Gange har besøgt – Er det mueligt, saa lad mig vide, om De har sendt Professor Saxtorff’s BusteII til Kiøbenhavn; Forvalter SoninIII, ønskede at vide til hvilken Havn De havde besørget den, og beder meget om et Svar.
Lev vel, kiære Ven; hils den gode Grev MoltkesIV FamilieV baade fra Madame Angelica KaufmannVI og mig, som ogsaa fra Konsul WulffenVII.

Wallich.

Generel kommentar

Det vides ikke, hvortil brevet har været adresseret. Jf. dateringsdiskussionen, så er det mest sandsynlige, at brevet er fra 1804. Det er afsendt fra Rom enten til Napoli eller Firenze, hvortil Thorvaldsen i april-juni 1804 rejste i selskab med grev Moltkes familie.
I brevet omtales den buste af lægen Mathias Saxtorph, som var bestilt af den danske læge Poul Scheel, se evt. referenceartiklen Saxtorphs buste.

Arkivplacering

m26 I, nr. 100

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A899 Mathias Saxtorph, 1801, inv.nr. A899

Kommentarer

  1. Anna Maria Uhden, som på dette tidspunkt var Thorvaldsens elskerinde og som ifølge Thiele II, p. 222, må være blevet tilbage i Rom under Thorvaldsens rejse, idet Thorvaldsen “Ikke uden Vanskeligheder fra Anna Maria’s Side, [havde] gjort sig saa fri, at han kunde modtage den venlige Indbydelse og følge med.”

  2. Den jf. brev af 24.12.1800 fra Poul Scheel til Georg Zoëga bestilte buste af lægen Mathias Saxtorph. Da busten imidlertid ikke blev afsendt af Thorvaldsen (trods rykkerbrev 23.11.1808 for busten og svar fra Thorvaldsen, afbestiltes busten endeligt 28.7.1810). Imidlertid fremgår det af Thorvaldsens brev til Abildgaard 23.9.1806, at busten allerede på dette tidspunkt stod færdig (omend han i konceptet til brevet indrømmer, at han ikke selv har gjort den), og af et senere brev fra Scheel 30.11.1810 fremgår, at Friederike Brun havde fortalt, at hun havde set den. Trods disse henvendelser fra Scheel om busten og dens hjemsendelse fik Scheel, der døde i 1811, aldrig busten at se. Den blev først hjemsendt sammen med en større mængde værker i Thorvaldsens sidste leveår, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 80. For udførligere information om busten, se referenceartiklen Saxtorphs buste.

  3. Kunstakademiets forvalter, Hans Christopher Sonnin. Hvorfor eller hvordan han blev impliceret i bestillingen af Saxtorphs buste vides imidlertid ikke, muligvis har han tilhørt den kreds af subskribenter, som Poul Scheel forventede ville melde sig, da han 24.12.1800 bestilte busten.

  4. Den danske greve Adam Gottlob Detlev Moltke.

  5. Familien til den danske greve Adam Gottlob Detlev Moltke,, som Thorvaldsen, jf. Thiele I, p. 222, rejste Napoli med i april 1804. Grev Moltke var desuden Thorvaldsens rejsekammerat på en rejse til Firenze først i maj 1804.

  6. Den tyske malerinde Angelika Kauffmann.

  7. Den dansk tyske købmand og konsul Joh. Hein. Wulffen.

Sidst opdateret 07.01.2013