Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 683 af 10246
Afsender Dato Modtager
Poul Scheel [+]

Afsendersted

København

23.11.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scheel forsikrer Thorvaldsen, at han ikke er glemt i København og beder samtidig Thorvaldsen huske den buste, han har bestilt af fødselslægen Mathias Saxtorph. Han udbeder sig i det hele taget nyt og sender hilsener til venner i Rom.

Se original

Einlage an Freund Torvaldsen!
1808

At vi ikke glemmer Dem, kiære Torwaldsen, er ingen Under da vi saa ofte har den Glæde at læse Deres Roes i offentlige Blade, men at De iblandt Deres genialiske Arbeyder glemmer Deres gode Venner i Kiøbenhavn, og navnligen mig og det Arbeyde De har havt den Godhed paa mit Bøn, at paatage Dem, – dette er alt for let muelig. Jeg benytter mig derfor af denne Leylighed, for at tilbagekalde Saxtorphs Byste i Deres Erindring. Vel sandt hans Ansigte er langt fra ingen af dem som kommer de skiønne Idealer nær, men en Mand der er i saa høy Grad fortjent af vort hele Fædreneland, fortjener at hædres ved at faae sin Byste udarbeÿdet af Dem. Lad mig derfor med et Par Ord høre hvorledes De lever, og hvorledes det gaaer med vor afdøde Saxtorphs Brystbillede. Dersom jeg erindrer vel, var ogsaa et Postament bestilt til Bysten; men dersom dette endnu ikke skulde være taget i Arbeyde, kan vi for den lettere Transports Skyld lade os nøye med Bysten alene.
Hvorledes lever vores Ven Koch og Zoega? jeg beder at hilse begge ret meget af mig.
Gid vi snart havde Fred at den igien aabnede Søefart maatte lade noget af Deres Mesterværker komme til os!

Jeg anbefaler mig til Deres venskabelige Erindring

Kbhvn d 23 Nov. Scheel
1808
Generel kommentar

Brevet er et led i korrespondancen mellem Scheel og Thorvaldsen angående den 24.12.1800 bestilte buste af den danske læge Mathias Saxtorph. Se evt. referenceartiklen herom.

Arkivplacering
m2 1808, nr. 6
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Saxtorphs buste · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Joseph Anton Koch · Mathias Saxtorph · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print