Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9106 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Dalgas [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Lysbrunt segl og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 29 SET. 42.

25.9.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illmo Sigr / Cavr Commendatore Thorwaldsen / Caffe Greco / Roma

Resumé

Dalgas opfordrer Thorvaldsen at komme til Livorno for at rejse videre derfra til Danmark.

Se original

Højstærede Ven

Livorno d 25de. Septem’ 1842

Det har ret bedrøvet os alle at høre at De ikke kommer med Bravo hertil, men Jeg haaber at De endnu vil forandre Deres Beslutning. –
Tænk hvor usigelig man længes efter Dem i Dannemark – hvor nødvendig Deres Tilværelse er for at dirigere Museum’s Indrettelse og Opstilningen af de kostbare Arbeide den skal indholde – tænk hvilken behagelig Beskiæftigelse for Dem, og glem ei heller at De der kommer saa at sige i Deres egen Familie, medens De i Rom ingen har for at pleje Dem! –
Captn Zahrtmann skriver at jeg bestemt kan vente ham den 26 heller 27de. og han har Hast at komme videre. – I denne Aarstid kan man regne paa en 30 Dags Reise til Kiøbenhavn, altsaa vilde De komme hen førend Vinteren.
Jeg venter Dem altsaa endnu og imidlertid

hilses De venskabeligst fra Deres hengivne
CA Dalgas.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 35
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Caffè Greco · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Danmark, oktober 1842 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Johan Bravo · C.C. Zahrtmann
Sidst opdateret 14.12.2015 Print