Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9105 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

21.9.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Musæum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 17de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer-Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke- og Klædehandler J. H. Lund, 10000 Rbd Sedler i yderligere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøiest Resolution, dateret 13de November 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 21de September 1842.

Schäffer Bentley  
  Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer  

/Holmer[?]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101j
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print