21.9.1842

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Musæum

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 17de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer-Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke- og Klædehandler J. H. Lund, 10000 Rbd Sedler i yderligere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøiest Resolution, dateret 13de November 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 21de September 1842.

Schäffer Bentley  
  Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer  

/Holmer[?]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101j

Emneord

Sidst opdateret 02.08.2011