The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9105 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

21.9.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / det Thorvaldsenske Musæum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 17de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer-Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke- og Klædehandler J. H. Lund, 10000 Rbd Sedler i yderligere Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøiest Resolution, dateret 13de November 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 21de September 1842.

Schäffer Bentley  
  Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer  

/Holmer[?]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101j
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print