The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9104 of 10246
Sender Date Recipient
Accademia Filodrammatica Romana [+]

Sender’s Location

Rom

Kort før 21.9.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår indirekte af brevet, der må være skrevet kort før den omtalte forestilling d. 21.9.1842.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

ACCADEMIA FILO-DRAMMATICA ROMANA

Il Presidente dell’ Accademia prega a nome della medesima il Sigr Comendatore Torwalsen
di fargli l’onore d’intervenire alla rappresentazione del la Commedia= La povera madre, e della Farsa= Frontino che avrà luogo la sera di mercoldi 21, e sabato 24 7bre 1842 alle ore 2 precise nella Sala posta presso il Palazzo Sforza in Via

Banchi Nuovi No 39


[På brevets bagside har Thorvaldsen skrevet navnene under tre af de i alt fem skitser af profeter, jf. den generelle kommentar:]
Jeremias
Esaias

Jeremias

Daniel

General Comment

Invitationen er i hovedparten fortrykt, og de fortrykte dele er markeret med gråt ovenfor.

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet skitser af Profeterne Esaias, Jeremias og Daniel, jf C468cr.

Archival Reference
C468cv
Works
Last updated 15.08.2011 Print