The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9103 of 10246
Sender Date Recipient
Rentekammeret [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

17.9.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter den ærede Bygningscommissions Anmodning i behagelig Skrivelse af 13de i denne Maaned har Rentekammeret i Dag foranstaltet, at der af de Marmor-Brokker, som endnu maatte findes paa Frederiks Kirkeplads og kunne afbenyttes til Fundament under Trappen af det Thorwaldsenske Musæum, vil blive stillet et Qvantum af omtrent 25 Læs til velbemeldte Bygningscommissions Disposition, imod en Betaling af 1rbd for hvert Læs, og iøvrigt under samme Vilkaar, som dem, der ere omtalte i Skrivelse herfra af 19de April sidstleden.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstligst at melde Commissionen til behagelig Underretning.

Rentekammeret, den 17 September 1842

[xxxxxxxxx] [xxxxxxx] Vilh. Jacobsen
[Commt.]

/[Larsen]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 92
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print