Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9103 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

17.9.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter den ærede Bygningscommissions Anmodning i behagelig Skrivelse af 13de i denne Maaned har Rentekammeret i Dag foranstaltet, at der af de Marmor-Brokker, som endnu maatte findes paa Frederiks Kirkeplads og kunne afbenyttes til Fundament under Trappen af det Thorwaldsenske Musæum, vil blive stillet et Qvantum af omtrent 25 Læs til velbemeldte Bygningscommissions Disposition, imod en Betaling af 1rbd for hvert Læs, og iøvrigt under samme Vilkaar, som dem, der ere omtalte i Skrivelse herfra af 19de April sidstleden.

Hvilket man ikke har villet undlade tjenstligst at melde Commissionen til behagelig Underretning.

Rentekammeret, den 17 September 1842

[xxxxxxxxx] [xxxxxxx] Vilh. Jacobsen
[Commt.]

/[Larsen]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 92
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print