Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 558 af 10247
Afsender Dato Modtager
J.C. Ulrich [+]

Afsendersted

Livorno

28.7.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur B. Thornvaldsen / auprés Mr. George Zoega / Strada Gregoriana / Casa Tomati / dal Palafreniere / Rome

Resumé

Ulrich fremsender regning på restbeløbet for transport af kasser fra Livorno til København.

Se original

Livorno d: 28 July 1806.

Rom. Hr B. Thornvaldsen.
adr. Hr Georg Zöega.

Da den unge Hr. N.I. Stuhr fra Flensburg nyelig fra Costi her er kommen igiennem, saa har han iblant andet meddeelt mig, at De havde paadraget ham, at sige mig, at jeg maatte trassere paa Dem for den lille mig tilkommende Saldo, som jeg i Dag har udført, da jeg just bruger saadant lille Summa der, og beder jeg Dem derfor, at tage Nota af min Tratta af –
Scudi 23.76 Bco Ordre Saverio Schultheis a 8 Dage Sigt, for at indløse samme ved Forfallstiiden, og saldere vores Regning dermed ved Coursen af 128 1/2 [tegn for piastre] 24.13.4 af # / i efter den herbagfølgende Nota. –
Jeg haaber at det vil ogsaa være Dem kjært, at jeg har afventet Deres Bequemmelighed for at udlige denne Gienstand; og værende alletider gierne til Deres Tieneste, forbliver jeg

ærbødigst Jn Cph Ulrich
v.o.


Nota
Omkostninger ved 2 Kister Varer expederte siden d: 23 July 1803 til Hr. Prof: Abilgaard i Kiøbenh:

[tegn for piastre] 70.10.–.

1806

d: 14 febr: Ladet mig udbetale Hr. Frisch
fra Kiøbenh: for Deres Regning
£ 282 f.or à 5 ¾ . . . [tegn for piastre] 49.–. 10.
Aftrækes Agio à 107 pr Ct 3.4.2

Intresser og andre senere
Omkostninger gratis

Som jeg har trasseret paa Dem a 8 Dage Sigt
Ordre S. Schultheis ved Coursen af 128 1/245.16.8.
[tegn for piastre] 24.13.4.

– – – – –
[tegn for piastre] 24.13.4.

23.76 Bajocchi
Generel kommentar

Denne regning er det sidst kendte indlæg i den langt udtrukne sag om betalingen for transporten af de kasser, Thorvaldsen fik sendt til København via Livorno i 1802. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich havde bekostet afsendelsen af kasserne og betalt 70.10 for det, som det fremgår. Dette beløb er i toskanske piastre, hvilket Thorvaldsen nævner i brev af 28.7.1805.
Fra København havde Ulrich modtaget en del af beløbet, og den resterende del af regningen til Thorvaldsen lød, som det fremgår, på godt 24 toskanske piastre, hvilket i romersk mønt svarede til 23 scudi og 76 baiocchi. Se evt. referenceartiklen om møntenheder.
For mere om sagen med transporten af kasserne, se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering
m2 1806, nr. 13
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Pengeudlån og veksler
Personer
Nicolai Abildgaard · H.M. Frisch · Saverio Schultheiss · Nicolaus Jac. Stuhr · Georg Zoëga
Sidst opdateret 28.04.2015 Print