Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7344 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans Puggaard [+]

Afsendersted

Hamburg

8.10.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Rom

Resumé

Puggaard er bekymret for Thorvaldsens helbred, da han har hørt om kolera i Rom. Han har været på rejse med sønnen Rudolph Puggaard og forventer, når han vender hjem til København, at høre godt nyt om bestræbelserne med at få oprettet Thorvaldsens Museum. Han spørger, om det hos Thorvaldsen bestilte relief Gratierne lytter til Amors sang, A601, er færdigt, og glæder sig til forhåbentligt snart at gense Thorvaldsen i København.

Se original

Hamburg 8 October 1837.

Kiære Herr Etatzraad!

Jeg har med stor Bekymring erfaret at Cholera’en i nogle Maaneder har været i Rom og har med Ængstelse læst Beretningerne derfra men har Gud skee Lov hidtil ej fundet nogen Vens Navn blandt de Offere som denne frygtelige Sygdom har udslettet af de Levendes Tal; da den nu er i Aftagende haaber jeg at Faren er forbie og vi snart i Kiøbenhavn vil høre at vi intet mere have at frygte.

I nogle Maaneder har jeg været fraværende, da jeg har reist med Rudolph – som jeg nu har bragt til England hvor han skal blive et Aar. – Førend jeg reiste havde der været Generalforsamling af alle Interessenterne i det for Deres Værker opbyggende Museum hvori en ny Administration blev valgt som skulde træde i directe Forbindelse med Dem; jeg reiste strax efter og har ej hørt om dens senere Forhandlinger, men da Sagen havde almen national Interesse og den ønskeligste Fremgang tvivler jeg ej paa ved min Hiemkomst at blive glædet med behagelige Efterretninger om denne store Gienstand. – Da jeg i Dag har skrevet til Kolb kunde jeg ej nægte mig den Glæde at skrive et par Linier til Dem og sende Dem min venligste Hilsen; meget kiært vilde det være mig at høre fra Dem om hvorledes det har gaaet Dem i den sørgelige Tid og vi snart tør vente Dem hiem. – I næste Uge venter jeg at være i Kiøbenhavn og haaber at træffe min Familie vel; formodentlig er de endnu paa Skovgaarden. – Ere mine tre Gratier færdige? jeg kan ej sige Dem hvormeget vi alle længes efter deres Ankomst. – Med Hilsen til de kiære Landsmænd er jeg med udmærket Agtelse

Deres stedse hengivne
H Puggaard .

Generel kommentar

Brevet er skåret over ved midterfolden, og en side mangler. Muligvis har den været blank og er blevet benyttet til et andet formål af Thorvaldsen.

Arkivplacering
m21 1837, nr. 57
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Relieffer, antik mytologi · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Værker
Sidst opdateret 18.10.2018 Print