The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7344 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

Hamburg

8.10.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Rom

Abstract

Puggaard is worried about Thorvaldsen’s health as he has heard about the outbreak of cholera in Rome. He has been travelling with his son Rudolph Puggaard and expects to have good news about the efforts to establish Thorvaldsens Museum when he returns to Copenhagen. He asks if the relief that he has commissioned from Thorvaldsen, The Graces Listening to Cupid’s Song, A601, has been finished and hopes to see Thorvaldsen soon in Copenhagen.

See Original

Hamburg 8 October 1837.

Kiære Herr Etatzraad!

Jeg har med stor Bekymring erfaret at Cholera’en i nogle Maaneder har været i Rom og har med Ængstelse læst Beretningerne derfra men har Gud skee Lov hidtil ej fundet nogen Vens Navn blandt de Offere som denne frygtelige Sygdom har udslettet af de Levendes Tal; da den nu er i Aftagende haaber jeg at Faren er forbie og vi snart i Kiøbenhavn vil høre at vi intet mere have at frygte.

I nogle Maaneder har jeg været fraværende, da jeg har reist med Rudolph – som jeg nu har bragt til England hvor han skal blive et Aar. – Førend jeg reiste havde der været Generalforsamling af alle Interessenterne i det for Deres Værker opbyggende Museum hvori en ny Administration blev valgt som skulde træde i directe Forbindelse med Dem; jeg reiste strax efter og har ej hørt om dens senere Forhandlinger, men da Sagen havde almen national Interesse og den ønskeligste Fremgang tvivler jeg ej paa ved min Hiemkomst at blive glædet med behagelige Efterretninger om denne store Gienstand. – Da jeg i Dag har skrevet til Kolb kunde jeg ej nægte mig den Glæde at skrive et par Linier til Dem og sende Dem min venligste Hilsen; meget kiært vilde det være mig at høre fra Dem om hvorledes det har gaaet Dem i den sørgelige Tid og vi snart tør vente Dem hiem. – I næste Uge venter jeg at være i Kiøbenhavn og haaber at træffe min Familie vel; formodentlig er de endnu paa Skovgaarden. – Ere mine tre Gratier færdige? jeg kan ej sige Dem hvormeget vi alle længes efter deres Ankomst. – Med Hilsen til de kiære Landsmænd er jeg med udmærket Agtelse

Deres stedse hengivne
H Puggaard .

General Comment

Brevet er skåret over ved midterfolden, og en side mangler. Muligvis har den været blank og er blevet benyttet til et andet formål af Thorvaldsen.

Archival Reference
m21 1837, nr. 57
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Reliefs, Classical Mythology · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Bolette Puggaard
Works
Last updated 18.10.2018 Print