No. 516 af 10318
Afsender Dato Modtager
Basil Lisakewitz [+]

Afsendersted

Rom

30.11.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et brevfragment indeholdende daterering og signatur.

Se original

qu’elle a commandée chès lui.
à Rome ce 30             C. De Lizàkewicz
9bre 1805

Generel kommentar

Brevstumpen optræder på et stykke papir, som er afrevet således, at kun den sidste linje samt dato og afsendernavn er gemt. Af hvem, eller hvornår brevet er revet itu, vides ikke.
Til hvilken korrespondance brevet knytter sig, kan ikke siges med sikkerhed. Lisakewitz dukker op i forskellige sammenhænge i Arkivet, se hans biografi. Indholdet i brevfragmentet kunne, jf. “elle”, dog tillade en formodning om, at brevet knytter sig til grevinde Vorontsovas bestilling, men dateringen placerer sig nærmest et brev af 24.8.1805 fra Filippo Mazzei i forbindelse med bestillingen af Bestilling af en frihedsgudinde til USA.

Arkivplacering
m1 1805, nr. 33
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. III, København 1963, p. 132, note 254.
Emneord
Bestilling af en frihedsgudinde til USA · Vorontsovas bestilling
Sidst opdateret 11.01.2013 Print