The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 515 of 10246
Sender Date Recipient
Basil Lisakewitz [+]

Sender’s Location

Rom

30.11.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Et brevfragment indeholdende daterering og signatur.

See Original

qu’elle a commandée chès lui.
à Rome ce 30             C. De Lizàkewicz
9bre 1805

General Comment

Brevstumpen optræder på et stykke papir, som er afrevet således, at kun den sidste linje samt dato og afsendernavn er gemt. Af hvem, eller hvornår brevet er revet itu, vides ikke.
Til hvilken korrespondance brevet knytter sig, kan ikke siges med sikkerhed. Lisakewitz dukker op i forskellige sammenhænge i Arkivet, se hans biografi. Indholdet i brevfragmentet kunne, jf. “elle”, dog tillade en formodning om, at brevet knytter sig til grevinde Vorontsovas bestilling, men dateringen placerer sig nærmest et brev af 24.8.1805 fra Filippo Mazzei i forbindelse med bestillingen af Bestilling af en frihedsgudinde til USA.

Archival Reference
m1 1805, nr. 33
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. III, København 1963, p. 132, note 254.

Subjects
Statue of Liberty for the USA · Vorontsova's Commission
Last updated 11.01.2013 Print