The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.11.1805

Det vides ikke, hvad tekstfragmentet omhandler, men hvis den agerende, på hvis vegne Lizàkewicz handler, er en kvinde, synes det rimeligt at antage, at brevet knytter sig til grevinde Vorontsovas bestilling. “Elle” kunne således enten henvise til Irina Vorontsova eller dennes søster Jevodokija Ivanovna Golitsyna. Alternativt kan der være tale om bestillingen af en frihedsgudinde til USA, se referenceartiklen herom.

Last updated 07.01.2013