30.11.1805

Sender

Basil Lisakewitz

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Fragment of a letter containing a date and a signature.

Document

qu’elleI a commandée chès lui.
à Rome ce 30             C.II De Lizàkewicz
9breIII 1805

General Comment

Brevstumpen optræder på et stykke papir, som er afrevet således, at kun den sidste linje samt dato og afsendernavn er gemt. Af hvem, eller hvornår brevet er revet itu, vides ikke.
Til hvilken korrespondance brevet knytter sig, kan ikke siges med sikkerhed. Lisakewitz dukker op i forskellige sammenhænge i Arkivet, se hans biografi. Indholdet i brevfragmentet kunne, jf. “elle”, dog tillade en formodning om, at brevet knytter sig til grevinde Vorontsovas bestilling, men dateringen placerer sig nærmest et brev af 24.8.1805 fra Filippo Mazzei i forbindelse med bestillingen af Bestilling af en frihedsgudinde til USA.

Archival Reference

m1 1805, nr. 33

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Commentaries

  1. Det vides ikke, hvad tekstfragmentet omhandler, men hvis den agerende, på hvis vegne Lizàkewicz handler, er en kvinde, synes det rimeligt at antage, at brevet knytter sig til grevinde Vorontsovas bestilling. “Elle” kunne således enten henvise til Irina Vorontsova eller dennes søster Jevodokija Ivanovna Golitsyna. Alternativt kan der være tale om bestillingen af en frihedsgudinde til USA, se referenceartiklen herom.

  2. Dette “C” er antagelig en forkortelse for det italienske “conte”, dvs. greve.

  3. Nove(m) -bre, det vil, jf. dateringen, sige november.

Last updated 11.01.2013