Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 148 af 10318
Afsender Dato Modtager
Cornelius Høyer
Kunstakademiet, København
[+]

Afsendersted

København

3.12.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Billedhugger og Kongl. / Pensionaire Hr Thorvaldsen / i Rom

Resumé

Akademiet konstaterer på grundlag af Thorvaldsens Bacchus og Ariadne, A1, at stipendiaten har gjort fremskridt mht. modellering. Man har dog ikke set eksempler på hans marmorarbejde.
Trods dette bevilges Thorvaldsen de resterende to års stipendium, hvoraf en del skal bruges på hans hjemrejse. Akademiet anbefaler, at han lægger vejen omkring Paris.

Se original

P: M:

Af den Academiet foreviiste og af Dem forfærdigede Gruppe, forestillende Bacchus og Ariadne, har samme med Fornøyelse erfaret Deres Fremgang i Modelleringen. Af Marmor Arbejde er endnu intet foreviist.
Academiets Tanker om det Arbejde der er undervejs, skal nærmere vorde Dem bekjendtgjort, naar det hertil ankommer.
De øvrige 2 Aars Rejse Stipendium er Dem bevilget; og da De behøver en Deel til Deres Hjemrejse, er det tillige afgjort, at det eene Aars Stipendium kan vorde Dem avanceret i hvad Terminer De ønsker, naar De derom nærmere gjør Ansøgning hos Academiet.
Dersom Omstændighederne tillade det, og De finder det gavnligt for Dem, vil Academiet intet have imod, at De indretter Dem saaledes, at De paa Hjemrejsen kunde opholde Dem noget i Paris.–
Det Kongl. Maler Billedh: og Bygn: Academie den 3” Decbr 1799.

C Høyer

Arkivplacering
m1 1799, nr. 2
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 145-146.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstakademiet, præsentation af værker · Kunstakademiet, stipendium · Statuer, antik mytologi
Værker
Sidst opdateret 30.04.2015 Print