Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 3.12.1799

Akademiet var i sin gode ret til denne mildt bebrejdende bemærkning, idet dets instruks af 23.8.1796 lød, at stipendiaten efter “tvende Aars Stipendium”, dvs. allerede i 1798, skulle “indsende en Prøve af sin Fremgang i at arbejde i Marmor”.
Thorvaldsen havde faktisk hjemsendt sit første marmorarbejde, nemlig busten af Tyge Rothe, A225 – og informeret Akademiet herom i sit brev af 30.6.1798. Kassen med de hjemsendte værker var imidlertid stilet til Abildgaard, og han besluttede “af gode Grunde” ikke at vise marmorbusten for Akademiets forsamling – som han skrev til Thorvaldsen i sit brev af 3.12.1799.
Det vides ikke med sikkerhed, hvilke gode grunde Abildgaard havde, men det har været foreslået, at han var bekymret for, at bustens formsprog, dvs. den manglende paryk og strenge klassicistiske stil, var for avanceret til Akademiets professorer; og at Thorvaldsen derved kunne risikere ikke at få forlænget sit stipendium, se Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 40-41.
Thiele I, p. 140-141 omtaler sagen, men giver heller ingen forklaring på, hvorfor busten af Tyge Rothe ikke blev fremvist for Akademiet.

Sidst opdateret 07.01.2013