Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 132 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

30.6.1798 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han har afsendt portrætbusten af Tyge Rothe, A225, og den lille skulpturgruppe Bacchus og Ariadne, A1, som prøve på sit arbejde. Han undskylder skulpturgruppens udformning, da han pga. sygdom ikke kunne gennemarbejde den grundigere.
Han lover at sende nye værker snart.

[Translation]

Rom d 30e Juni 1798

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig den Ære at melde det Kongelige Academie at ieg har modelleret en liden Gruppe forrestillende Bachus og Ariadne, og udført en Buste i Marmor som er Portrædet af Salig Etas-Raad Rothe. ieg har afsent begge Stykker under Adræsen til Her Justice Raad Abildgaard. Hvad Gruppen angaaer forlader ieg mig paa Academiets Godhed som vel undskylde Arbeides Mangler, og ieg troer at være sikker paa at den skulde have bleven bederre og mere udført der som ieg ikke var bleven syg af koldfeber, og Modellen ved den ledlighed havde begynt at falde ned for mig, saa ieg saae mig nødt til at lade den forme som den var.
Jeg skal nu stræbe med al mulig flid snart igen at tilsende det kongelige Academie en prøve af mit Arbeide, haabende den vil udfalde paa en Maade saa den nogenledes kunde fortiene sammes Bifald.

underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 30.7.1798 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen Billedhugger Thorvaldsen var indløbet en Skrivelse, dateret Rom den 30. Junii, hvori han melder at have forfærdiget en Gruppe i Gibs, forestillende Bacchus og Ariadne og Etatsraad Rothes Buste i Marmor, som han har afsendt til Academiet under Hr Justitsraad Abildgaards Adresse.”

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 20.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 133.
Emneord
Kunstakademiet, indberetninger til · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Nicolai Abildgaard · Tyge Rothe
Værker
Sidst opdateret 17.07.2017 Print