No. 133 af 10318
Afsender Dato Modtager
Repubblica Romana [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Papiret ved nederste venstre hjørne af opholdstilladelsen er klippet lidt op, hvorefter det er foldet ind over opholdstilladelsen. Det fungerer som dæklag over et lag lak, der er præget med et segl. Motivet i prægningen er utydelig.

16.8.1798 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af opholdstilladelsen, der følger den franske revolutionskalender. Den 29. termifero (termidoro af fr. thermidor) svarer til den 16. eller 17. august. Anno 6 svarer til 1798, da den franske kalenders startdato var 22.9.1792.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsens midlertidige opholdstilladelse fra den romerske republik.

Se original
 
LIBERTÀ
Municipalità
dl Secondo
CIRCONDARIO
DELLA COMUNE DI ROMA
 
EGUAGLIANZA
Adì 29. Termifero Anno 6. dell’Era Repa
Resta autorizato il Cito. Torvaldsen Bertel a restare in Roma per cinque giorni da contare dalla data del presente
Lista Seconda Num. 16 vaglia per altri cinque giorni
vaglia p altri qui cinque

Gio: Batt[ist]a Spada Presidente
Martelli Segrio
Generel kommentar

Opholdstilladelsen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt. Som det ses, gjaldt tilladelsen i første omgang i fem dage, hvorefter den blev forlænget i et tilsvarende tidsrum og dernæst antagelig i yderligere fem dage. Herefter modtog Thorvaldsen en mere permanent opholdstilladelse af 6.9.1798.
Med slagordene Frihed og Lighed, den nyindførte dateringsmåde fra den franske revolutionskalender og tiltaleformen cittadino, bærer dokumentet tydeligt præg af den romerske republiks indførelse 15.2.1798 efter fransk model.

Arkivplacering
m35 II, nr. 11
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Den romerske republik · Identifikationspapirer
Sidst opdateret 11.09.2018 Print