Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 106 af 10318
Afsender Dato Modtager
Mathias Henrichsen [+]

Afsendersted

København

1.5.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Mathias Henrichsen sender hilsener og fortæller stort og småt om venner og bekendte i København. Henrichsen håber at få mulighed for at undervise engang med tiden.

Se original

Gode Thorvaldsen!

Tidt og ofte har ieg ønsket din Bestemmelse ey saa hastig hafde taget dig bort fra os, dit Vel, og de Tidender vj af og til under din Overrejse fik fra dig glædede ikke mindre mig end dine andre Venner –
Af dem ieg kiender og som vi saa ofte i Vennekreds omgikes er de alle frisk og vel Jørgen West er endnu Pebersvend endskiønt hand længes hiertelig efter Brudesængen saa vel som Serine.
Denne Heele Familie er Rask og Brave folk. Haste og Flindt lever som sedvandlig Godt – Ulstrup og Lahde har giort deres Koner saa tykke som Printz Kiør-ud – .
Den eeneste Bedrøvelige Nyehed ieg kand melde dig, er, at den Smukke Frue von Egers er død for et pr Maaneder –
Vorres Ven, Hegger fik til Kone den yndige Marie Shmidt og lever godt –
Mig selv andgaaende da lever ieg gudskeelov godt og har skikkelig at fortienne, men Leyleghed til at faae undervisning med fordeel eller udsigt dertil har jeg ikke og veed ey heller hvad der vil skee. – Toldmodighed er nok en god ting som ieg aldrig vil give slip paa –
Italiens Skiøne Døttre hilde dig aldrig i Derres Lænker for at berøve os en god Ven,
Imidlertiid hilse du dem fra en Døv Tilbeder, der saa længe hand ey seer dem, er uden ald Fare – Du selv være hilset 1000 gange fra alle Venner og Venninder
Kiøbh: d 1 May 1797. Din sande Vens Ønsker for dit
Vel, Mathias Henrichsen
Generel kommentar

Brevet var indlagt i brev af 8.5.1797 fra Gotskalk Thorvaldsen og skrevet bag på brev af 1.5.1797 fra C.D. Fritzsch.

Arkivplacering
m1 1797, nr. 1b
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 116.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Ungdomsvenner
Personer
Johanne Ernestine von Eggers · Andreas Flint · Frederike Dorothea Hammer · Peder Horrebow Haste · Stephan Heger · Marie Margrethe Hilker · Prins Kjørud · G.L. Lahde · Ellen Marie Schmidt · Jens Ulstrup · Jørgen West
Sidst opdateret 07.01.2013 Print