Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2180 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

3.4.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius
Resumé

Scavenius har fejret sin fars fødselsdag på trattoriaet Hermelinen, hvor Thorvaldsen også var med.

Se original

Besøg paa Stads af Bay og Lunzi. I Anledning af Faders 68 Aars Fødselsdag, om Aftenen lidet Gilde i Hermelinen. Foruden F. og mig vare tilstede Brøndsted, Lunzi, Thorvaldsen, Freund, Hiort, Ingemann, Jensen og Bay. – Om Aftenen endnu til Brøndsted, hvor moret sig med Snak og Bays Sang. – Hiint Maaltid udsat til i Dag fordi Brøndst. og Hiort de forrige Dage vare med Prindserne i Tivoli.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 72. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Emneord
Selskabsliv i Italien
Personer
Rud Bay · P.O. Brøndsted · Christian Carl Friedrich August · Jacob Fibiger · Hermann Ernst Freund · Friedrich August Emil · Peder Hjort · B.S. Ingemann · C.A. Jensen · N.C. Lunzi · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.04.2017 Print