Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2243 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

19.5.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius omtaler Thorvaldsens restaurering af ægineterne, som har inspireret ham til Håbets gudinde, jf. A47.

Se original

De æginetiske Statuer, fundne af Selskabet, hvortil Brøndsted hørte, i Ruinerne af et Tempel på Ægina, høre til Grækenlands ældste Kunst, fra d 6te Aarhundrede før Christi Fødsel. De have staaet i en Fronton, Minerva med Peplus /: Den i D[xxxdon] og i villa Albani :/ i Midten, de øvrige ændrede paa begge Sider symmetrisk. Dene hele Gruppe forestiller en Kamp. En vis Strænghed i Formerne er forbundne med en høi Skjønhed, og en sjelden Udførelse i det Enkelte. De fleste Figurer ere heelt nøgne, med Undtagelse af Hovedet, der er bedækket med en Hjelm, der med en indgaaende Spids beskytter Næsen. De der have været armerede som Bueskytter, have et Pandser paa, der igjen hos nogle slutter tæt om Kroppen som en Serk, hos andre viser sig som et sædvanlig Pandser. Disse Pandsere have været ziret med malede Skjæl, hvortil man endnu seer Spor, især hos Minerva [xxx]sigferen ere hinanden meget lige; de have tilhobe en hvilende Mine. – De er vel restaurerede; Thorvaldsen har havt med dem at gjøre, 2 mindre Statuer, hvorefter Th. med Originalitet har gjort sin Spes. Disse Statuer ere kjøbte af Kronprindsen af Bayern, og skulle føres til München; en Professor Wagner har Opsynet over dem. /: Har Anecdoter om Englænderen med Aviser[?], – om Marmorstykket – om Italiernerne der finder slige Antiker :/ Spiist første Gang med Greven, de andre i via felice. – Med dem til Monte mario, en skjøn Aften, der lode der lode den deilige Udsigt nydes dobbelt. – Aftenen hos Brøndsted.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, pp. 2-3. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.
  • Raimund Wünsche: Kampf um Troja: 200 Jahre Ägineten in München., München 2011.

Emneord
Arkæologiske udgravninger · Thorvaldsen som restaurator · Thorvaldsens restaurering af Ægineterne
Personer
P.O. Brøndsted · Ludwig 1. · Bertel Thorvaldsen · Johann Martin von Wagner
Værker
Sidst opdateret 18.04.2017 Print