Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7566 af 10247
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

24.7.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Omnes
Resumé

Thorvaldsens kunstværker er ankommet til Livorno, klar til videretransport til Danmark.

[...]
i Følge Brev fra Livorno af 6te dennes, laa sammesteds siden d. 22de Juni et Skib med 62 Kasser med Konstsager fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom, hvilke ventede paa Fregatten Rota, Kaptejn Dahlerup.
[...]

Generel kommentar

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 62, 24.7.1838.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 184.

Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Hans Birch Dahlerup · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.10.2016 Print