The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7566 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

24.7.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Omnes
Abstract

Thorvaldsens kunstværker er ankommet til Livorno, klar til videretransport til Danmark.

[...]
i Følge Brev fra Livorno af 6te dennes, laa sammesteds siden d. 22de Juni et Skib med 62 Kasser med Konstsager fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom, hvilke ventede paa Fregatten Rota, Kaptejn Dahlerup.
[...]

General Comment

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 62, 24.7.1838.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 184.

Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Hans Birch Dahlerup · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.10.2016 Print