24.7.1838

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Abstract

Thorvaldsen’s works have arrived at Leghorn and are ready for shipment to Denmark.

Document

[...]
i Følge Brev fra Livorno af 6te dennes, laa sammesteds siden d. 22de Juni et Skib med 62 KasserI med Konstsager fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom, hvilke ventede paa Fregatten Rota, Kaptejn DahlerupII.
[...]

General Comment

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 62, 24.7.1838.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Transporten af Thorvaldsens kunstværker fra Rom til København omfattede i 1838 ganske rigtigt 62 kasser, der i første omgang blev fragtet med skib fra Rom til Livorno for dér at blive omlastet til den danske fregat Rota.
    Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  2. Transporten blev besørget af den danske flådes fregat Rota. Skibets kaptajn var den danske søofficer Hans Birch Dahlerup.

Last updated 24.10.2016