The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.7.1838

Transporten blev besørget af den danske flådes fregat Rota. Skibets kaptajn var den danske søofficer Hans Birch Dahlerup.

Last updated 25.08.2016