24.7.1838

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Resumé

Thorvaldsens kunstværker er ankommet til Livorno, klar til videretransport til Danmark.

Dokument

[...]
i Følge Brev fra Livorno af 6te dennes, laa sammesteds siden d. 22de Juni et Skib med 62 KasserI med Konstsager fra Etatsraad Thorvaldsen i Rom, hvilke ventede paa Fregatten Rota, Kaptejn DahlerupII.
[...]

Generel kommentar

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 62, 24.7.1838.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Transporten af Thorvaldsens kunstværker fra Rom til København omfattede i 1838 ganske rigtigt 62 kasser, der i første omgang blev fragtet med skib fra Rom til Livorno for dér at blive omlastet til den danske fregat Rota.
    Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  2. Transporten blev besørget af den danske flådes fregat Rota. Skibets kaptajn var den danske søofficer Hans Birch Dahlerup.

Sidst opdateret 24.10.2016