Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6258 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

18.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen beskriver et Ponte Molle selskab, han har deltaget i sammen med Thorvaldsen og andre tyske og skandinaviske kunstnere.

[Translation]

Mandag 18. [...] Om Aftenen var ponte molle hos Lepre. En Tydsker gav den, det vil sige trakterede Landsmænd, Danske og Svenske med Viin. – Generalen, en ung Kunstner klædt i Uniform med Papirs Stjerne, ledsaget af en anden i et Tigerskind og med et Bundt Pile og Øxe, denne forestillede Skarpretter, / nogle andre Udklædte, en Tyroler &, kom i et Tog ind, satte sig med til Bords og efter at have holdt en Tale om dette Ponte molle Væsen, greb han i Guitaren, nu bankede det paa Døren og en Duet begyndte mellem Generalen derinde og Solo med Chor udenfor. Hiin spurgte hvem der bankede og det blev svaret en ung Tydsker som ønskede at indlades, han kom nu, klædt som Bursche med lange Lokker og malet dødbleg, man sagde ham nu om hans raae udvortes, lange Haar og Negle, og skar disse af, pyntede ham, eller rettere tog ham Dragten af, for at han kunde see ud som de Andre. – Man læste ham først 6, Love, blandt andre at han ikke maatte begjære sin Næstes Viin og han skulde elske sin General og tjene ham allene. En Hvid Fane med en Viinflaske paa og Indskrift Vive la folliette ; Ordspil paa Lafayette. – Siden blev med Sang gaaet i Procession om Bordet, svenske og danske sang deres Sange, Tyroleren dandsede [,] een charicerede en Engelænder[,] hver opbød sit Talent. Thorvaldsen og ældre Mestre vare med og da de havde faaet Ordenen, den romerske Bajok, en Kobberskilling, bar de ogsaa den. – (gik ene hjem Klokken 11 ½); [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, ed.): H.C. Andersens Dagbøger, 1825-1834, København 1971, vol. I, p. 233-234.
  • H.C. Andersen: Mit livs eventyr, København 1951, kapitel 6, p. 164-165.

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom
Personer
Joseph Anton Koch · Friedrich Nerly · Ponte Molle-selskabet · Johann Christian Reinhart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 05.01.2018 Print