The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6258 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

18.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen describes a Ponte Molle party that he attended with Thorvaldsen and other German and Scandinavian artists.

[Translation]

Mandag 18. [...] Om Aftenen var ponte molle hos Lepre. En Tydsker gav den, det vil sige trakterede Landsmænd, Danske og Svenske med Viin. – Generalen, en ung Kunstner klædt i Uniform med Papirs Stjerne, ledsaget af en anden i et Tigerskind og med et Bundt Pile og Øxe, denne forestillede Skarpretter, / nogle andre Udklædte, en Tyroler &, kom i et Tog ind, satte sig med til Bords og efter at have holdt en Tale om dette Ponte molle Væsen, greb han i Guitaren, nu bankede det paa Døren og en Duet begyndte mellem Generalen derinde og Solo med Chor udenfor. Hiin spurgte hvem der bankede og det blev svaret en ung Tydsker som ønskede at indlades, han kom nu, klædt som Bursche med lange Lokker og malet dødbleg, man sagde ham nu om hans raae udvortes, lange Haar og Negle, og skar disse af, pyntede ham, eller rettere tog ham Dragten af, for at han kunde see ud som de Andre. – Man læste ham først 6, Love, blandt andre at han ikke maatte begjære sin Næstes Viin og han skulde elske sin General og tjene ham allene. En Hvid Fane med en Viinflaske paa og Indskrift Vive la folliette ; Ordspil paa Lafayette. – Siden blev med Sang gaaet i Procession om Bordet, svenske og danske sang deres Sange, Tyroleren dandsede [,] een charicerede en Engelænder[,] hver opbød sit Talent. Thorvaldsen og ældre Mestre vare med og da de havde faaet Ordenen, den romerske Bajok, en Kobberskilling, bar de ogsaa den. – (gik ene hjem Klokken 11 ½); [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, ed.): H.C. Andersens Dagbøger, 1825-1834, København 1971, vol. I, p. 233-234.
  • H.C. Andersen: Mit livs eventyr, København 1951, kapitel 6, p. 164-165.

Subjects
Artistic Environment in Rome
Persons
Joseph Anton Koch · Friedrich Nerly · Ponte Molle-selskabet · Johann Christian Reinhart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 05.01.2018 Print