The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.11.1833

Det nærmere indhold af disse 6 på-skrømt-love kendes ikke, på nær det i det følgende nævnte om at holde sig fra andres vin og elske og tjene sin general.

Last updated 14.04.2016