Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8945 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

23.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Et kort resumé af indholdet af et brev sendt til Thorvaldsen med oplysninger om fregatten Thetis og gravmonumentet til henholdsvis Christian 4. og Charlotte Frederikke.

[Dagbog 23.12.1841:]

[…]

Tilsk. Thorvaldsen, med Insp. Møller anmeldt en stor Fregat at skulle anløbe Livorno i Juli, omtalt C.IV Statue og Basrelief til Sarcophagen, Pr. C. F. Monument.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 184.

Emneord
Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Portrætstatuer, historiske personer · Relieffer, allegorier · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Charlotte Frederikke · Ludvig Müller · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 27.06.2016 Print